Modrásek černoskvrnný (Maculinea arion)
Modrásek černoskvrnný (Maculinea arion)
Modrásek černoskvrnný (Maculinea arion)
Modrásek černoskvrnný (Maculinea arion)
Běžník obecný (Xysticus cristatus)
Běžník obecný (Xysticus cristatus)
Vážka obecná (Sympetrum vulgatum)
Vážka obecná (Sympetrum vulgatum)
Lišaj kyprejový (Deilephila porcellus)
Lišaj kyprejový (Deilephila porcellus)
Ostruháček ostružinový (Callophrys rubi)
Ostruháček ostružinový (Callophrys rubi)
Stepník (Eresus walckenaeri)
Stepník (Eresus walckenaeri)
Kudlanka vyzáblá (Empusa pennata)
Kudlanka vyzáblá (Empusa pennata)
Kudlanka vyzáblá (Empusa pennata)
Kudlanka vyzáblá (Empusa pennata)
Výkalnice hnojní (Scathophaga stercoraria)
Výkalnice hnojní (Scathophaga stercoraria)
Křižák čtyřskvrnný (Araneus quadratus)
Křižák čtyřskvrnný (Araneus quadratus)
Maloočka smaragdová (Micrommata virescens)
Maloočka smaragdová (Micrommata virescens)