Vážka Rudá (Sympetrum sanguineum)
Vážka Rudá (Sympetrum sanguineum)
Babočka admirál (Vanessa atalanta)
Babočka admirál (Vanessa atalanta)
Babočka kopřivová (Aglais urticae)
Babočka kopřivová (Aglais urticae)
Babočka bodláková (Vanessa cardui)
Babočka bodláková (Vanessa cardui)
Babočka bodláková (Vanessa cardui)
Babočka bodláková (Vanessa cardui)
Kudlanka nábožná (Mantis religiosa)
Kudlanka nábožná (Mantis religiosa)
Kudlanka nábožná (Mantis religiosa)
Kudlanka nábožná (Mantis religiosa)
Jepice obecná (Ephemera vulgata)
Jepice obecná (Ephemera vulgata)
Vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae)
Vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae)
Křižák čtyřskvrnný (Araneus quadratus)
Křižák čtyřskvrnný (Araneus quadratus)
Srpice obecná (Panorpa communis)
Srpice obecná (Panorpa communis)
Vážka obecná (Sympetrum vulgatum)
Vážka obecná (Sympetrum vulgatum)