Kudlanka vyzáblá (Empusa pennata)
Kudlanka vyzáblá (Empusa pennata)
Kudlanka vyzáblá (Empusa pennata)
Kudlanka vyzáblá (Empusa pennata)
Výkalnice hnojní (Scathophaga stercoraria)
Výkalnice hnojní (Scathophaga stercoraria)
Křižák čtyřskvrnný (Araneus quadratus)
Křižák čtyřskvrnný (Araneus quadratus)
Maloočka smaragdová (Micrommata virescens)
Maloočka smaragdová (Micrommata virescens)
Běžník kopretinový (Misumena vatia)
Běžník kopretinový (Misumena vatia)
Běžník kopretinový (Misumena vatia)
Běžník kopretinový (Misumena vatia)
Bzučivka zlatá (Lucilia caesar)
Bzučivka zlatá (Lucilia caesar)
Babočka paví oko (Inachis io)
Babočka paví oko (Inachis io)
Modrásek jetelový (Polyommatus bellargus)
Modrásek jetelový (Polyommatus bellargus)
Roupec (Asilidae sp.)
Roupec (Asilidae sp.)
Saranče obecná (Chorthippus parallelus)
Saranče obecná (Chorthippus parallelus)