Ohniváček černoskvrnný (Lycaena tityrus)
Ohniváček černoskvrnný (Lycaena tityrus)
Ohniváček černoskvrnný (Lycaena tityrus)
Ohniváček černoskvrnný (Lycaena tityrus)
Ohniváček černoskvrnný (Lycaena tityrus)
Ohniváček černoskvrnný (Lycaena tityrus)
Modrásek černolemý (Plebejus argus)
Modrásek černolemý (Plebejus argus)
Modrásek černolemý (Plebejus argus)
Modrásek černolemý (Plebejus argus)
Babočka bílé C (Polygonia c-album)
Babočka bílé C (Polygonia c-album)
Roupec (Asilidae sp.)
Roupec (Asilidae sp.)
Modrásek nejmenší (Cupido minimus)
Modrásek nejmenší (Cupido minimus)
Modrásek nejmenší (Cupido minimus)
Modrásek nejmenší (Cupido minimus)
Modrásek nejmenší (Cupido minimus)
Modrásek nejmenší (Cupido minimus)
Okáč prosíčkový (Aphantopus hyperantus)
Okáč prosíčkový (Aphantopus hyperantus)
Okáč luční (Maniola jurtina)
Okáč luční (Maniola jurtina)