Vstavač mléčný (Orchis lactea)
Vstavač mléčný (Orchis lactea)
Vstavač mléčný (Orchis lactea)
Vstavač mléčný (Orchis lactea)
Vstavač mléčný (Orchis lactea)
Vstavač mléčný (Orchis lactea)
Tořič trubcovitý (Ophrys bombyliflora)
Tořič trubcovitý (Ophrys bombyliflora)
Tořič brvitý krále Ferdinanda (Ophrys...
Tořič brvitý krále Ferdinanda (Ophrys...
Barlie statná (Barlia robertiana)
Barlie statná (Barlia robertiana)
Barlie statná (Barlia robertiana)
Barlie statná (Barlia robertiana)
Vstavač italský (Orchis italica)
Vstavač italský (Orchis italica)
Tořič brvitý pravý (Ophrys speculum...
Tořič brvitý pravý (Ophrys speculum...
Sasanka věncová (Anemone coronaria)
Sasanka věncová (Anemone coronaria)
Serapie východní karská (Serapias...
Serapie východní karská (Serapias...
Agios Nikolaos Fountoukli
Agios Nikolaos Fountoukli