Kaple Nejsvětější Trojice

Kaple Nejsvětější Trojice

(vystavěna horníky někdy v průběhu 16. století) ...stojí v těsném sousedství Národní přírodní památky

Zobrazeno: 30 ×