Svlačec uhlazený (Convolvulus elegantissimus)

Svlačec uhlazený (Convolvulus elegantissimus)

Itálie - Gargano

Zobrazeno: 1127 ×